Su ile Bulaşan Hastalıklar

Su insanoğlunun sahip olduğu en önemli kaynaktır. Tüm organizmaların yaşamları suyun varlığına bağlıdır. Dünyadaki tatlı su miktarı toplam su miktarının %2.5 - %3’ü civarındadır. Bu kısmında %75’i kutup bölgelerindeki buzullarda olup insan habitatının dışında kalır. Ancak geriye kalan %1’lik kısım insan kullanımına elverişlidir.

Doğada saf su seyrek olarak bulunur. Genel olarak sular çeşitli bileşenler içerirler. Bunların pek çoğu insan sağlığı için zararlı olmadığı halde suyun görüntü ve lezzetini etkiler.

Doğadaki sular genel olarak şu bileşenleri içerirler

İnorganik kimyasallar (metaller, metalik tuzlar, çözünmüş gazlar...)

Askıda duran katılar(alüvyon ve cansız organik maddeler, hayvansal ve bitkisel mikroorganizmalar)

Hastalıklar:

Sudan bulaşan hastalıkları mikrobiyolojik olarak 4 kategoride inceleyebiliriz

  1. Protozoal Enfeksiyonlar
  2. Parazitik Enfeksiyonlar
  3. Bakteriyel Enfeksiyonlar
  4. Viral Enfeksiyonlar


Vücudumuzun 2/3’ü sudur.

Her insanın günde yaklaşık 2 litre suya ihtiyacı vardır.